اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

مشارکت کنندگان در بازسازی عراق اهداف کوته بینانه سیاسی را کنار بگذارند

درخواست حذف اطلاعات

هیأت ایرانی شرکت کننده در کنفرانس بین المللی بازسازی عراق در کویت امروز به ارائه مواضع کشورمان پرداخت.