اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

توضیح آموزش و پرورش به خبر تجاوز به دانش آموز پیرانشهری و اخراجش از مدرسه

درخواست حذف اطلاعات

رییس آموزش و پرورش پیرانشهر درباره خبر تجاوز به دانش آموز پیرانشهری و اخراجش از مدرسه در پی این حادثه توضیحاتی ارائه کرد.